© Jože Suhadolnik
© Jože Suhadolnik
© Antonia Jacobsen/Suhrkamp Verlag
© Antonia Jacobsen/Suhrkamp Verlag
petek, 6. 10. 2023
18:00

PETER SLOTERDIJK & SLAVOJ ŽIŽEK

Pogovor med vplivnima filozofoma, ki ju povezujeta kritična analiza sodobne družbe in provokativni pristop.

Peter Sloterdijk je nemški filozof in kulturni teoretik. Je profesor filozofije in teorije medijev na Univerzi za umetnost in oblikovanje v Karlsruheju. Tako kot nekoč Nietzsche je tudi sam mnenja, da morajo sodobni filozofi razmišljati nevarno in prostovoljno »podleči« sodobnim »hiperkompleksnostim«: šele ko se bodo odpovedali trenutnemu humanističnemu in nacionalističnemu svetu, bodo lahko razprli širše obzorje, ki bo hkrati ekološko in globalno. Sloterdijkov filozofski slog vzpostavlja ravnotežje med strogo učenjaško-profesorsko držo in določeno stopnjo antiakademskosti.

Slavoj Žižek je eden najbolj objavljanih filozofov zgodnjega 21. stoletja; slovi po provokativnem in prodornem razmišljanju, s katerim kritično preučuje in prevprašuje globalnega duha časa. V prvi vrsti se posveča preučevanju temeljnih ideoloških struktur in protislovij sodobne družbe, pa tudi podajanju kritike kapitalizma, potrošništva, politične korektnosti ter prevladujočega družbenega in kulturnega reda. Svoje filozofske analize umešča v popularno kulturo, literaturo in filmsko produkcijo ter jih tako dela razumljive širšemu občinstvu.

»Sloterdijk je po srcu komunist, vsekakor pa je prepir z njim bolj produktiven od plavanja v postani vodi levega konsenza.« (Žižek, Die Zeit, 2017)

V soorganizaciji in koprodukciji s steirischer herbst ʼ23.