© The European Graduate School
© The European Graduate School
© Nada Žgank
© Nada Žgank
četrtek, 5. 10. 2023
19:00

CATHERINE MALABOU & MLADEN DOLAR

Pogovor med priznanima filozofoma, ki jima je skupno povezovanje filozofije in psihoanalize z drugimi vedami.

Mladen Dolar je eden najvidnejših slovenskih filozofov, angažiran in kritičen intelektualec ter premišljevalec časa. Je profesor na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani, predava pa tudi na drugih univerzah (v ZDA in Evropi). Področja njegovega raziskovanja so nemška klasična filozofija, sodobna francoska misel, psihoanaliza in teorija umetnosti. Skupaj s Slavojem Žižkom in Rastkom Močnikom je v osemdesetih letih soustanovil Društvo za teoretsko psihoanalizo, ki na svojstven način povezuje lacanovsko psihoanalizo, Heglovo filozofijo in družbeno kritiko.

Catherine Malabou, ena najzanimivejših osebnosti »nove francoske filozofske misli«, je profesorica filozofije na The European Graduate School in profesorica Centra za raziskave moderne evropske filozofije, ki deluje v okviru Univerze Kingston v Londonu. Znana je po svojem delu o plastičnosti, konceptu, pri katerem je črpala iz Heglove Fenomenologije duha in ki je močno zaznamoval sodobne ekonomske, politične in družbene diskurze. V svojih raziskavah in delih se posveča različnim mislecem in temam. Pri preučevanju Heglovih, Freudovih, Heideggerjevih in Derridajevih del namenja posebno pozornost prepletu filozofije, nevroznanosti in psihoanalize.

Z dogodkom obeležujemo Noč idej (La nuit des idées) in je organiziran v sodelovanju s Francoskim inštitutom v Sloveniji in zavodom Maska ter s podporo letalske družbe AirFrance.